2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Идеалы и свободные пары в полугруппе β ℤ

Протасов И. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено, що рівняння ξ+x=mξ+y, x+ξ=y+mξ не мають розв'язків у півгрупі β ℤ для кожного вільного ультрафільтра ξ і кожного цілого числа m∈0, 1. Вивчаються півгрупи, породжені ультрафільтрами ξ, mξ. Для лівомаксимальиих ідемпотентів доведена редукована гіпотеза про елементи скінченного порядку в β ℤ.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 4, pp 635-642.

Зразок цитування: Протасов И. В. Идеалы и свободные пары в полугруппе β ℤ // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 573–580.

Повний текст