2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача Карлемапа в кольце для двух пар функций

Хачатуров С. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто частковий випадок матричиої задачі Карлемана для двох пар функцій. Одержано конструктивний розвозок. Як застосування пропонуегься алгоритм побудови розв'язку двох нескінченних систем плавного переходу і системи двох сингулярних рівнянь спеціального вигляду.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 5, pp 735-746.

Зразок цитування: Хачатуров С. Ю. Задача Карлемапа в кольце для двух пар функций // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 5. - С. 662–671.

Повний текст