2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об асимптотических разложениях o-решений в теории квазилинейных систем разностных уравнений

Костин А. В., Скрыпник И. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується квазілінійиа система різницевих рівнянь при певних умовах. Доводиться існування формального частинного о-розв'язку цієї системи у вигляді функціональних рядів спеціального типу. Доводиться також теорема про асимптотичний характер цього розв'язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 5, pp 747-754.

Зразок цитування: Костин А. В., Скрыпник И. В. Об асимптотических разложениях o-решений в теории квазилинейных систем разностных уравнений // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 5. - С. 672–677.

Повний текст