2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оцінка похибки методу усереднення на півосі для багаточастоної резонансної системи

Петришин Р. І., Похила О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Обгрунтовано метод усереднення для багаточастотної резонансної системи на півосі в припущенні, що нормальна фундаментальна матриця системи в варіаціях усереднених рівнянь для повільних змінних експоненціально прямує до нуля. Вивчено також кількісну залежність оцінок від величини малого параметра.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 5, pp 763-769.

Зразок цитування: Петришин Р. І., Похила О. М. Оцінка похибки методу усереднення на півосі для багаточастоної резонансної системи // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 5. - С. 685–690.

Повний текст