2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Рівновага в квантових системах частинок з магнітною взаємодією. статистика Фермі, Бозе

Скрипник В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються квантові системи частинок, що взаємодіють за допомогою ефективного електромагнітного потенціалу з нульовою електростатичною компонентою (магнітна взаємодія). Припускається, що j$-та компонента ефективного потенціалу n частинок збігається з частинною похідною за координатою j-ї частинки „магнітної потенціальної енергії" n частинок майже скрізь. Обчислено редуковані матриці густини в термодинамічній границі при малих значеннях активності частинок для d-вимірних систем з короткодіючим парним потенціалом взаємодії та одновимірних систем з далекосяжною магнітною взаємодією, яка є аналогом взаємодії у 3 -вимірній електродинаміці Черна-Саймонса („магнітна потенціальна енергія" збігається з одно-вимірною кулоиівською (електростатичною) потенціальною енергією).

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 5, pp 770-778.

Зразок цитування: Скрипник В. І. Рівновага в квантових системах частинок з магнітною взаємодією. статистика Фермі, Бозе // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 5. - С. 691–698.

Повний текст