2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про порядок локального наближення функцій тригонометричними поліномами — частинними сумами операторів усереднення

Сухорольський М. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються порядки поліноміальпих наближень періодичних функцій на проміжках, що є внутрішніми до основного проміжку періодичності і на яких ці функції є достатньо гладкими. Знайдені оцінки містять параметри, що характеризують гладкість і знакозміїшість ядерних функцій, а також парамеїри, що визначають класи апроксимовпих функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 5, pp 787-797.

Зразок цитування: Сухорольський М. А. Про порядок локального наближення функцій тригонометричними поліномами — частинними сумами операторів усереднення // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 5. - С. 706–714.

Повний текст