2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Існування, еднність і неперервна залежність від параметра розв'язку дифереиціально-функціопальних рівнянь із звичайними і частинними похідними

Бігун Я. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для системи квазілінійиих гіперболічних рівнянь, до якої приєднано систему диференціальних рівнянь з запізненням, доведено теореми про існування та єдиність розв'язку задачі Коші і неперервну залежність від початкових умов.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 5, pp 798-804.

Зразок цитування: Бігун Я. Й. Існування, еднність і неперервна залежність від параметра розв'язку дифереиціально-функціопальних рівнянь із звичайними і частинними похідними // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 5. - С. 715–719.

Повний текст