2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Критические случаи устойчивости одного неавтономного существенно нелинейного уравнения n-го порядка

Вітриченко І. Є.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано достатні умови стійкості за Ляпуиовим тривіального розв'язку неавтономного звичайного диференціального рівняння n-го порядку у випадку, коли його граничне характеристичне рівняння має кратний нульовий корінь. Стійкість визначається нелінійними доданками.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 5, pp 805-811.

Зразок цитування: Вітриченко І. Є. Критические случаи устойчивости одного неавтономного существенно нелинейного уравнения n-го порядка // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 5. - С. 720–724.

Повний текст