2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про наближення класів згорток лінійними методами підсумовування рядів Фур'є

Бушев Д. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається сім'я спеціальних лінійних методів підсумовування рядів Фур'є і знаходяться точні рівності для наближення поліномами, що породжуються цими методами класів згорток з парними та непарними ядрами

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 6, pp 825-843.

Зразок цитування: Бушев Д. М. Про наближення класів згорток лінійними методами підсумовування рядів Фур'є // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 6. - С. 739–753.

Повний текст