2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Побудова наближень до стаціонарного розв'язку системи сингулярних звичайних диференціальних рівнянь

Романишин І. М., Синицький Л. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропонована процедура побудови послідовних наближень до стаціонарного розв'язку системи нелінійних звичайних диференціальних рівнянь з малим параметром при похідній. Наведені достатні умови асимптотичності побудованих наближень до шуканого стаціонарного розв'язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 6, pp 865-870.

Зразок цитування: Романишин І. М., Синицький Л. А. Побудова наближень до стаціонарного розв'язку системи сингулярних звичайних диференціальних рівнянь // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 6. - С. 774–778.

Повний текст