2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Застосування одного конструктивного методу для побудови неліївських розв'язків нелінійних еволюційних рівнянь

Черніга Р. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано конструктивний метод для побудови точних розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними (ДРЧП). Метод базується на розв'язуванні фіксованого нелінійного ДРЧП (системи ДРЧП) разом з додатковою умовою у вигляді лінійного звичайного диференціального рівняння високого порядку. За допомогою вказаного методу одержано нові розв'язки для нелінійних узагальнень рівняння Фішера, а також деяких нелінійних еволюційних систем, що мають застосування в фізиці, біології та хімії.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 6, pp 910-924.

Зразок цитування: Черніга Р. М. Застосування одного конструктивного методу для побудови неліївських розв'язків нелінійних еволюційних рівнянь // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 6. - С. 814–827.

Повний текст