2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О существовании и единственности решения линейного стохастического дифференциального уравнения по логарифмическому процессу

Пилипенко А. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається питання про існування і єдинісгь розв'язку лінійної о стохастичного диференціального рівняння за логарифмічним процесом. Для умовного математичного сподівання розв'язку одержано диференціальне рінняния з частинними похідними.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 6, pp 966-975.

Зразок цитування: Пилипенко А. Ю. О существовании и единственности решения линейного стохастического дифференциального уравнения по логарифмическому процессу // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 6. - С. 863–871.

Повний текст