2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об одном обобщении метода усреднения

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто випадок, коли можна знайти достатні умови збіжності і аналітичності матричних рядів, які використовуються для побудови системи моментних рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 7, pp 1016-1022.

Зразок цитування: Валеев К. Г., Джалладова И. А. Об одном обобщении метода усреднения // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 7. - С. 906–911.

Повний текст