2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Решения уравнений Максвелла, описывающие спектр водорода

Симулик В. M.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено новий клас розв'язків рівнянь Максвелла, який описує спектр водню. Доведено застосовність до великої групи задач атомної та ядерної фізики замість квантовомехаиічного рівняння Дірака звичайних класичних рівнянь Максвелла.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 7, pp 1075-1088.

Зразок цитування: Симулик В. M. Решения уравнений Максвелла, описывающие спектр водорода // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 7. - С. 958–969.

Повний текст