2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про рівномірно стійкі лінійні квазіперіодичиі системи

Ткаченко В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У скінченновимірному комплексному просторі розглядається система лінійних диференціальних рівнянь з квазіперіодичною косоермітовою матрицею, простір розв'язків якої є сумою одновимірних інваріантних підпросторів. Досліджуються відповідні одновимірні інваріантні розшарування (у загальному випадку нетривіальні) над тором, який визначається квазіперіодичною матрицею системи. Наводяться умови, при яких ці розшарування тривіальні і система зводиться до діагонального вигляду ляпуновським квазіперіодичним перетворенням з частотним модулем, який співпадає з частотним модулем матриці системи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 7, pp 1102-1108.

Зразок цитування: Ткаченко В. І. Про рівномірно стійкі лінійні квазіперіодичиі системи // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 7. - С. 981–987.

Повний текст