2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Одновиміриі задачі з вільними межами в проблемах екології

Березовський М. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено постановки задач з вільними межами для нелінійних параболічних рівнянь, що постають в проблемах екології та медицини, і розглянуто деякі конструктивні методи їх розв'язання.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 7, pp 1114-1119.

Зразок цитування: Березовський М. А. Одновиміриі задачі з вільними межами в проблемах екології // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 7. - С. 993–997.

Повний текст