2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Отслеживание псевдотраекторий динамических систем и устойчивость пролонгации орбит

Верейкина М. В., Шарковский А. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються властивості динамічних систем, пов'язані з апроксимацією псевдотраєкторій динамічної системи її траєкторіями, які ми, дотримуючись існуючої термінології, називаємо властивістю „відстеження псевдотраєкторій" (в англомовній літературі використовується термін "shadowing property"). Доведено, що динамічні системи, які задані відображеннями компакта в себе та мають цю властивість, є системами зі стійкою пролонгацією орбіт. Побудовано приклади відображень інтервалу в себе, які показують, що обернене твердження невірне: динамічні системи зі стійкою пролонгацією орбіт можуть не мати властивості відстежеиия псевдотраєкторій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 8, pp 1140-1149.

Зразок цитування: Верейкина М. В., Шарковский А. Н. Отслеживание псевдотраекторий динамических систем и устойчивость пролонгации орбит // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 8. - С. 1016–1024.

Повний текст