2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об абсолютной, совершенной и безусловной сходимости двойных рядов в пространствах Банаха

Кадец M. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено, що у випадку подвійних рядів досконала та безумовна збіжності співпадають і абсолютна та досконала збіжності не співпадають навіть для числових рядів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 8, pp 1158-1168.

Зразок цитування: Кадец M. И. Об абсолютной, совершенной и безусловной сходимости двойных рядов в пространствах Банаха // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 8. - С. 1032–1041. August.

Повний текст