2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дотичні граничні значення бігармошйного інтеграла Пуассона в крузі

Гембарська С. В

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай C 0 —дотична крипа в крузі D={|z|<1} до кола в точці z=1 і C θ — результат її обертання навколо $z = 0$ на кут $θ$. Побудовано обмежену бігармонійну в D функцію з нульовою нормальною похідного на межі, для якої границя вздовж C θ не існує для всіх $θ,\; 0≤θ≤2π$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 9, pp 1317-1323.

Зразок цитування: Гембарська С. В Дотичні граничні значення бігармошйного інтеграла Пуассона в крузі // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 9. - С. 1171–1176.

Повний текст