2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Багатоточкова задача для безтипних систем диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами

Пташник Б. Й., Силюга Л. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для безтипних систем диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами досліджено коректність задачі з багатоточковими умовами за виділеною змінною та умовами 2π-періодичності за всіма іншими координатами. Встановлено умови однозначної розв'язності та доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язків задач.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 9, pp 1393-1408.

Зразок цитування: Пташник Б. Й., Силюга Л. П. Багатоточкова задача для безтипних систем диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 9. - С. 1236–1249.

Повний текст