2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача Стефана для уравнения Лапласа с учетом кривизны свободной границы

Базалий Б. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається нестаціонарна задача з вільною межею для еліптичного рівняння, в якій значення шуканої функції на невідомій межі пропорційне кривині цій межі. Доведено існування розв'язку в малому за часом у просторах гладких функцій

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 10, pp 1465-1484.

Зразок цитування: Базалий Б. В. Задача Стефана для уравнения Лапласа с учетом кривизны свободной границы // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 10. - С. 1299–1315.

Повний текст