2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об условиях технической устойчивости управляемых процессов с распределенными параметрами

Матвийчук К. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Сформульовано достатні умови технічної стійкості на заданому обмеженому і нескінченному проміжках часу асимптотичної технічної стійкості неперервно керованих лінійних динамічних процесів з розподіленими параметрами. За допомогою методу порівняння і методу множників Лагранжа в комбінації з прямим методом Ляпунова одержано критерії, що визначають множину керувань, які забезпечують технічну стійкість вихідного процесу. Виділяється оптимальне керування, яке забезпечує найменше значення відповідної заданому процесу норми.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 10, pp 1507-1515.

Зразок цитування: Матвийчук К. С. Об условиях технической устойчивости управляемых процессов с распределенными параметрами // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 10. - С. 1337–1344.

Повний текст