2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Векторные поля с заданным набором особых точек

Пришляк О. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведені теореми про існування векторних полів, які мають даний набір індексів ізольованих особливих точок для замкнених миоговидів, пар многовидів, многовидів з краєм і градієнтних полів. Доведено, що індекс ізольованої особливої точки поля градієнта на двовимірному много-виді не більший за 1

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 10, pp 1548-1558.

Зразок цитування: Пришляк О. О. Векторные поля с заданным набором особых точек // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 10. - С. 1373–1384.

Повний текст