2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Перетворення синус-гордон у нерівноважних системах браунівських частинок

Скрипник В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для нерівноважної багатокомпонентної системи браунівських частинок, що взаємодіють завдяки (далекосяжному) парному потенціалу з інтегровними частковими похідними другого порядку, в області скінченного об'єму кореляційні функції великого канонічного ансамблю виражені у термінах математичного сподівання функцій кількох гауссівських випадкових полів. Початкові кореляційні функції збігаються з гіббсівськими кореляційними функціями, що відповідають більш загальному парному потенціалу взаємодії. Введена нерівноважна евклідівська дія, що задовольняє умову термодинамічної стійкості.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 10, pp 1578-1597.

Зразок цитування: Скрипник В. І. Перетворення синус-гордон у нерівноважних системах браунівських частинок // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 10. - С. 1404–1421.

Повний текст