2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оптимизация решений линейной системы управления

Валеев К. Г., Лапшин А. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано новий метод оптимізації розв'язків лінійної системи управління, пов'язаний з розв'язанням матричного рівняння Ляпунова.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 10, pp 1607-1609.

Зразок цитування: Валеев К. Г., Лапшин А. Л. Оптимизация решений линейной системы управления // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 10. - С. 1429–1431.

Повний текст