2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нелокальні крайові задачі для систем лінійних рівнянь із частинними похідними

Гой Т. П., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено класичну коректність задач з нелокальними двоточковими умовами для безтипних систем лінійних рівнянь із частинними похідними зі змінними коефіцієнтами у циліндричній області. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язків задач.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 11, pp 1659-1670.

Зразок цитування: Гой Т. П., Пташник Б. Й. Нелокальні крайові задачі для систем лінійних рівнянь із частинними похідними // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 11. - С. 1478–1487.

Повний текст