2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Строго нелинейные вырожденные эллиптические уравнения с разрывными коэффициентами. II

Бонафеде С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Використано енергетичні методи для доведення існування та єдиності розв'язків задачі Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку дивергентної форми з суперлінійним членом (тобто g(x, u)=v(x) a(x)⋎u⋎ p−1u,p>1]) в необмеженій області. В умові еліптичності дозволяється виродженність, коефіцієнти a, a i,j(x,r) можуть бути розривними відносно r.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 12, pp 1798-1809.

Зразок цитування: Бонафеде С. Строго нелинейные вырожденные эллиптические уравнения с разрывными коэффициентами. II // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1601–1609.

Повний текст