2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про зростання функцій, зображених рядами Діріхле з комплексними показниками, на дійсній осі

Винницький Б. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено умови, за яких для ряду Діріхле $F(z) = \sum_{n = 1}^{∞} d n \exp(λ_n z)$ із нерівності $⋎F(x)⋎ ≤ y(x),\quad x ≥ x_0$, випливає, що$\sum_{n = 1}^{∞} |d_n \exp(λ_n z)| ⪯ γ((1 + o(1))x)$, $x → +∞$ де $γ$— неспадпа функція на $(−∞,+∞)$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 12, pp 1810-1818.

Зразок цитування: Винницький Б. В. Про зростання функцій, зображених рядами Діріхле з комплексними показниками, на дійсній осі // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1610–1616. December.

Повний текст