2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об оптимальном кодировании одного класса вектор-функций

Половина А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто питання кодування параметрично заданих вектор-функцій неперервними функціоналами, що діють на їх координатні функції. Отримано оптимальний метод кодування для деякого класу вектор-функцій і у лінійному випадку показано зв'язок між ним та інформативністю функціоналів відносно класу координатних функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 12, pp 1846-1854.

Зразок цитування: Половина А. А. Об оптимальном кодировании одного класса вектор-функций // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1638–1645.

Повний текст