2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Один клас сингулярних комплекснозиачних випадкових величии типу Джессена - Вінтнера

Працьовитий М. В., Школьний О. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено структуру розподілу комплекснозначної випадкової величини ξ = Σa k ξ k , де ξ k — незалежні дискретно розподілені комплекснозиачні випадкові величини; а a k — члени абсолютно збіжного ряду. Знайдено ознаку дискретності та достатні умови сингулярності розподілу Ç, вивчено фрактальні властивості спектра.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 12, pp 1862-1871.

Зразок цитування: Працьовитий М. В., Школьний О. В. Один клас сингулярних комплекснозиачних випадкових величии типу Джессена - Вінтнера // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1653–1660.

Повний текст