2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Гіперболічна задача Стефана в криволінійному секторі

Берегова Г. І., Кирилич В. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача з невідомими границями для иапівліиійної гіперболічної системи рівнянь першого порядку у випадку виродження в точку лінії задання початкових умов, задаються інтегральні граничні умови. Доводиться теорема існування та єдиності класичного розв'язку задачі для малих t.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 12, pp 1899-1906.

Зразок цитування: Берегова Г. І., Кирилич В. М. Гіперболічна задача Стефана в криволінійному секторі // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1684–1689.

Повний текст