2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Квазілінійна крайова періодична задача

Ботюк А. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається крайова періодична задача для квазіліпійного рівняння u tt u xx = F[u, u t , u x ]. Знаходяться умови, за яких справедлива теорема єдипості розв'язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 12, pp 1907-1911.

Зразок цитування: Ботюк А. О. Квазілінійна крайова періодична задача // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1690–1693.

Повний текст