2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Точные оценки скорости сходимости s-шагового метода наискорейшего спуска в задачах на собственные значения

Бондаренко Л. Н., Жук П. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано точні (неполіпшувапі) оцінки швидкості збіжності s-крокового методу найшвидшого спуску при відшуканні найменшого (найбільшого) власного значения лінійного обмеженого самоспряжепого оператора в гільбертовому просторі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 12, pp 1912-1918.

Зразок цитування: Бондаренко Л. Н., Жук П. Ф. Точные оценки скорости сходимости s-шагового метода наискорейшего спуска в задачах на собственные значения // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1694–1699.

Повний текст