2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оцінки поперечників за Колмогоровим класів нескінченно-диференційовних періодичних функцій

Сердюк А. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано оцінки знизу поперечників за Колмогоровим деяких класів нескінченно-диферен-ційовних періодичних функцій у метриках C і L. В ряді важливих випадків ці оцінки збігаються з величинами найкращих наближень класів згорток тригонометричними поліномами, обчисленими Б. Надем і, отже, виявляються точними.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 12, pp 1919-1926.

Зразок цитування: Сердюк А. С. Оцінки поперечників за Колмогоровим класів нескінченно-диференційовних періодичних функцій // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1700–1706.

Повний текст