2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теорема о структуре полного набора конформноподобиых серий сохраняющихся величии для безмассовых полей

Симулик В. M.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Сформульовано зручну загальну методику побудови повного набору конформноподібних серій законів збереження л-го порядку. Як приклади наведено всі конформноподібні серії, які породжуються симетричними тензорами третього і четвертого рангів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 12, pp 1927-1931.

Зразок цитування: Симулик В. M. Теорема о структуре полного набора конформноподобиых серий сохраняющихся величии для безмассовых полей // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1707–1711.

Повний текст