2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Гладкий розв'язок однієї крайової задачі

Хома H. Г., Цинайко П. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається крайова періодична задача для квазілінійного рівняння u u − uxx=F[u, ut], u(x, 0)= u(x, π)=0, u(x+w, t)=u(x, t), x ε ®, t ε [0, π]. Знаходяться замови, за яких справедлива теорема едииості гладкого розв'язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 12, pp 1932-1937.

Зразок цитування: Хома H. Г., Цинайко П. В. Гладкий розв'язок однієї крайової задачі // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1712–1716.

Повний текст