2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ієрархія матричних рівнянь Бюргерса та інтегровні редукції в системі Деві - Стюардсона

Самойленко В. Г., Сидоренко Ю. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Присвячена дослідженню інтегровних редукцій в моделі Деві - Стюардсона. Введено ієрархію матричних рівнянь Бюргерса. За допомогою методу нелокальних редукцій в лінійних задачах, асоційованих з ієрархією рівнянь Деві - Стюардсона-ІІ, встановлено нетривіальний зв'язок цих рівнянь з системою матричних рівнянь Бюргерса. Записано в явному вигляді редукції моделі Деві - Стюардсона-ІІ, що допускають лінеаризацію.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 2, pp 287-301.

Зразок цитування: Самойленко В. Г., Сидоренко Ю. М. Ієрархія матричних рівнянь Бюргерса та інтегровні редукції в системі Деві - Стюардсона // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 2. - С. 252–263.

Повний текст