2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дослідження інваріантних множин з випадковими збуреннями за допомогою функцій Ляпунова

Станжицький О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються інваріантні множини виг ляду $V(t,x) = 0$, де $V(t,x)$ —функція Ляпунова відповідної детермінованої системи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 2, pp 355-359.

Зразок цитування: Станжицький О. М. Дослідження інваріантних множин з випадковими збуреннями за допомогою функцій Ляпунова // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 2. - С. 309–312.

Повний текст