2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Існування та стійкість періодичних та майже періодичних розв'язків квазілінійних рівнянь з максимумами

Банцур Н. Р., Трофімчук О. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються питання існування періодичних та майже періодичних розв'язків скалярного рівняння $x′ (t) = − δx(t) + p\max u ∈ [t − h, t] x(u) + f(t). Де $δ, p ∈ R$, з періодичним (майже періодичним) збуренням $f(t)$. Встановлено умови, за яких ці розв'язки глобально експоненціально стійкі, а також доведено теореми єдиності для таких розв'язків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 6, pp 847-856.

Зразок цитування: Банцур Н. Р., Трофімчук О. П. Існування та стійкість періодичних та майже періодичних розв'язків квазілінійних рівнянь з максимумами // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 6. - С. 747–754.

Повний текст