2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Побудова нарізно неперервної функції з даним коливанням

Маслюченко В. К., Маслюченко О. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується задача побудови нарізно неперервної функції $f$, коливання якої дорівнює наперед заданій невід'ємній функції $g$. Показано, що коли добуток берівський і метризовиий, то ця задача розв'язна тоді і тільки тоді, коли $g$ напівнеперервна зверху і її носій покривається зліченним числом мпожин, що локально містяться в добутках множин першої категорії.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 7, pp 1080-1090.

Зразок цитування: Маслюченко В. К., Маслюченко О. В. Побудова нарізно неперервної функції з даним коливанням // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 7. - С. 948–959.

Повний текст