2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Багатоточкова задача для інтегро-диференціальних рівнянь із частинними похідними

Василишин П. Б., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено багатоточкову задачу для лінійного безтипного диференціального оператора з частинними похідними зі змінними коефіцієнтами, збуреного нелінійним інтегро-диференціальним доданком. Встановлено умови існування та єдиності розв'язку. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при дослідженні розв'язності задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 9, pp 1321-1336.

Зразок цитування: Василишин П. Б., Пташник Б. Й. Багатоточкова задача для інтегро-диференціальних рівнянь із частинними похідними // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 9. - С. 1155–1168.

Повний текст