2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Апроксимація розв'язків операторно-диференціальних рівнянь за допомогою операторних поліномів

Кашпіровський О. І., Митник Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержані теореми про характерізацію класів функцій, найкращі наближення яких алгебраїчними поліномами мають заданий порядок прямування до нуля. Побудовані наближення розв'язків операторно-диференціальних рівнянь за допомогою поліномів від оберненого оператора.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 11, pp 1719-1730.

Зразок цитування: Кашпіровський О. І., Митник Ю. В. Апроксимація розв'язків операторно-диференціальних рівнянь за допомогою операторних поліномів // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1506–1516.

Повний текст