2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про 3-вимірні $f$-многовиди Кенмоцу та солітони Річчі

Ілдиз А., Де У. К., Туран М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Метою даної статті є вивчення 3-вимірних $f$-многовидів Кенмоцу та солітонів Річчі. Спочатку наведено приклад 3-вимірного $f$-многовиду Кенмоцу. Потім розглянуто напівсиметричний за Річчі 3-вимірний $f$-многовид Кенмоцу i доведено, що 3-вимірний $f$-многовид Кенмоцу є напівсиметричним за Річчі тоді i тільки тоді, коли він є многовидом Ейнштейна. Також досліджено n-паралельний тензор Річчі у 3-вимірному $f$-многовиді Кенмоцу. Насамкінець, досліджено солітони Річчі у 3-вимірному $f$-многовиді Кенмоцу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 5, pp 684-693.

Зразок цитування: Ілдиз А., Де У. К., Туран М. Про 3-вимірні $f$-многовиди Кенмоцу та солітони Річчі // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 5. - С. 620–628.

Повний текст