2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про полімерні розклади для узагальнених гіббсівських ґраткових систем осциляторів з тернарною взаємодію

Скрипник В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано нове коротке доведення з6іжності високотемпературних полімєрних розкладів термодинамiчної границі канонічних кореляційних функцій ґраткових класичних та квантових гіббсівських систем осциляторів, що взаємодіють завдяки парному та тернарному потенціалам, а також нерівноважних стохастичних систем осциляторів, які взаємодіють завдяки парному потенціалу з гіббсівськими початковими кореляційними функціями.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 5, pp 760-770.

Зразок цитування: Скрипник В. І. Про полімерні розклади для узагальнених гіббсівських ґраткових систем осциляторів з тернарною взаємодію // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 5. - С. 689–697.

Повний текст