2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об одном свойстве кольцевых Q -гомеоморфизмов относительно p -модуля

Салимов Р. Р.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено достатню умову скінченної ліпшицевості кільцевих Q-гомєоморфізмів в \( {{\mathbb{R}}^n} \) , n ≥ 2, відносно p-модуля при n − 1 < p < n. Наведено приклад кільцевого Q-гомеоморфізму відносно p-модуля у фіксованій точці, що не є скінченно ліпшицевим.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 5, pp 806-813.

Зразок цитування: Салимов Р. Р. Об одном свойстве кольцевых Q -гомеоморфизмов относительно p -модуля // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 5. - С. 728–733.

Повний текст