2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Полугруппы сильных эндоморфизмов бесконечных графов и гиперграфов

Бондарь Е. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Визначено один клас нескінченних неорiєнтованих графiв, один клас нескінченних $n$-однорідних гiперграфiв i доведено, що будь-яка напівгрупа всіх сильних єндоморФізмів графiв i гiперграфiв таких класів ізоморфна вінцевому добутку моноїда перетворень i деякої малої категорії. Знайдено критеріальні умови регулярності напівгрупи сильних ендоморфізмів нескінченних $n$-однорідних гіперграфів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 6, pp 823-834.

Зразок цитування: Бондарь Е. А. Полугруппы сильных эндоморфизмов бесконечных графов и гиперграфов // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 6. - С. 743–754.

Повний текст