2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про деякі багатовимірні нерівності гільбертового типу у дискретному випадку

Вукович П., Крнич М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

З метою узагальнення результат Хуанга отримано дві дискретні багатовимiрнi нєрівності гільбертового типу з однорідним ядром від'ємного степеня. Також встановлено умови, за яких сталі множники, що входять до отриманих нерівностей, є найкращими з можливих. Розглянуто деякі конкретні випадки однорідних ядер та вагових функцій. Це дає змогу узагальнити деякі відомі результати.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 6, pp 891-903.

Зразок цитування: Вукович П., Крнич М. Про деякі багатовимірні нерівності гільбертового типу у дискретному випадку // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 6. - С. 802–813.

Повний текст