2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Похідні на псевдочастках

Мікусінскі П., Маджид А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Введено означення простору псевдочасток B(X, S) як класів еквiвалентностi пар (x, f), де x — елемент непорожньої множини X, f — елемент комутативної напівгрупи S ін'єктивних відображень із X у X; та (x, f) ~ (y, g), якщо gx = fy. Якщо X — кільце та елементи S є гомоморфізмами кільця, то B(X, S) є кільцем. Показано, що за природних умов похідна на X має єдине розширення до похідної на B(X, S). Також розглянуто (α, β)-жорданові похідні, внутрішні похідні та узагальнені похідні.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 6, pp 959-966.

Зразок цитування: Мікусінскі П., Маджид А. Похідні на псевдочастках // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 6. - С. 863–869.

Повний текст