2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Напівпохідні з степеневими значеннями на ідеалах Лi у простих кільцях

Хуанг Шулян

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $R$ — просте кільцє, $L$ — нецентральний ідеал Лі та $f$ — ненульова напівпохідна, асоційована з автоморфiзмом a таким, що $f (u)^n = 0$ для всіх $u Є L$, де $n$ — фіксоване натуральне число. Якщо Char $R > n + 1$ або Char $R = 0$, то $R$ задовольняє стандартну тотожність $s_4$ у чотирьох змінних.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 6, pp 967-971.

Зразок цитування: Хуанг Шулян Напівпохідні з степеневими значеннями на ідеалах Лi у простих кільцях // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 6. - С. 870–873.

Повний текст