2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Узагальнена Тауберова теорема для методу зваженого середнього для знаходження сум

Тотур Ю., Чанак І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено нову теорему тауберового типу, яка встановлює повільні коливання дійсної послідовності u = (u n )) на основі збіжності її генеруючої послідовності (V (0) n,p (∆u)) у зважених середніх та певних умов.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 7, pp 1032-1041.

Зразок цитування: Тотур Ю., Чанак І. Узагальнена Тауберова теорема для методу зваженого середнього для знаходження сум // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 7. - С. 928–935.

Повний текст